Zuidersma Vastgoed

Zuidersma Agro

Wij houden ons bezig met de aankoop, verkoop en bemiddeling van agrarische productierechten, grond en agrarische bedrijven.

Een referentie hoeveelheid melk (melkquotum), van minimaal 20.000 kg. tenzij een restpartij, kan worden overgedragen zonder pachtbasis of koopbasis van cultuurgrond. Hierbij worden door het Productschap Zuivel enige voorwaarden gesteld:

- Veehouders die melkquotum kopen met grond, mogen in hetzelfde heffingsjaar geen melkquotum verkopen. Eerst verkopen en dan kopen is wel toegestaan. Dit geldt zowel bij overdracht met als zonder grond.

- Melkveehouders die grondloos quotum aanschaffen mogen de daaropvolgende twee heffingsjaren eveneens geen quotum verkopen, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden.

- De minimale hoeveelheid te leasen referentiehoeveelheid melk is 10.000 kg. Wel dient de verleaser 70% van zijn quotum zelf te melken.

Einddatum koopmelk: 15 januari 2014
Einddatum leasemelk: 14 februari 2014

De overdracht van bietenquotum (referentiehoeveelheid polsuiker) is zone-gebonden. Er zijn 8 zones, ingericht naar afstand tot de fabriek. Overdracht in eigen zone en de direct omringende zone(s) is vrij. Aan overdracht naar een teler 2 of meer zones verder dan eigen zone, wordt die referentie jaarlijks met extra transportkosten belast.

- Overdracht van varkens- en pluimveerechten kan alleen plaatsvinden binnen eigen gebied of naar een niet-concentratiegebied. Er zijn twee concentratiegebieden t.w. Oost en Zuid, het overige van Nederland wordt niet-concentratiegebied genoemd.

- Gewone toeslagrechten zijn vrij overdraagbaar. De meeste agariers hebben gewone toeslagrechten: voor de uitbetaling van 1 toeslagrecht is 1 hectare grond benodigd. Aanmelden dient voor 31 maart per kalenderjaar.

Voor agrarische zaken kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.